VAK (Vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä)

Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta kotimaan maantieliikenteessä ja kansallisessa rautatieliikenteessä Vastaavat sisällöltään ADR-määräyksiä.