Valtakirja

Asiakirja, jolla tavaran vastaanottaja tai tämän edustaja saa oikeuden kuljetusliikkeen valvonnassa olevan lähetyksen haltuunottoon.