Vapaasatama

Tarkoin rajattu ja valvottu satama tai satamanosa, jossa tavaran katsotaan olevan tullioikeudellisesti ja tulliverotukseen nähden tullialueen ulkopuolella. Tullin kannalta vapaasatama on kansainvälistä aluetta.