Ylileveä kuljetus

Erikoiskuljetus, jossa kuorman leveys ylittää suurimman sallitun leveyden.