Kuljetusehdot

Tutustu kuljetusehtoihimme.

Huolinta- ja logistiikka-alan vakioehdot

Toimimme Suomessa tiekuljetussopimuslain ja ulkomaan kuljetuksissa kansainvälisen tiekuljetuslain (CMR) määräysten mukaisesti. Toimeksiannot suoritetaan soveltaen kansainvälisen maantieliikenteen yleisiä kuljetusehtoja (KMYK 2010) , kuljetuksen aikana voimassa olevia Pohjoismaisen Speditööriliitön määräyksiä (PSYM 2015) noudattaen.

PSYM

Pohjoismaiden kesken on kehitetty yhteiset huolinta-ja logistiikkapalveluiden vakioehdot, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM).

PSYM -ehdot määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta eri kuljetusoikeuden konventioiden ja lakien mukaan. Suomessa ehtojen käyttö kansainvälisissä tavarakuljetuksissa ja niihin kytkeytyvissä logistiikkapalveluissa on vakiintunutta ja varsin yleistä.

PSYM 2015

Kansainvälisen maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot 1.1.2010

Suomen Huolinta ja Logistiikkaliitto ry on PSYM 2015- ehtojen lisäksi määritellyt kansainvälisen maaliikenteen yleiset kuljetusehdot. Nämä sisältävät vakiosopimusehtoja kuljetustoimeksiannon suorittamisesta, kuljetustilauksen teosta, sekä tavaran lastaamisesta ja purkamisesta ja pakkaamisesta.

Vakioehdot täydentävät rahdinkuljettajan sekä kuljetusasiakkaalle asetettuja oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on määritelty maantiekuljetuksia koskevassa tiekuljetussopimuslaissa,

KMYK 2010