Tulli muistuttaa maahantuojia CBAM-hiilirajavelvoitteista

Tulli on pyytänyt huolintaliikkeitä muistuttamaan maahantuojia uudesta velvoitteesta, joka koskee 1.10.2023 voimaan astunutta hiilirajamekanismin mukaisten tuotteiden raportointia Komissiolle.

EU:n ulkopuolelta tuotavista hiilirajamekanismin alaisista tavaroista täytyy tehdä komissiolle raportti CBAM-siirtymärekisterissä. CBAM-tavaroihin kuuluu tiettyjä rauta- ja terästavaroita, lannoitteita, alumiinitavaroita, sementtitavaroita, kemikaaleja, sekä sähkö. Raportointivelvoite koskee tiettyjä nimikkeitä, jotka löytyvät Tullin hiilirajamekanismi -sivulta kohdasta CBAM-tavaroiden tullinimikkeet.

Tullin mukaan sadat maahantuojat ovat laiminlyöneet velvoitteensa. Mikäli asiaa ei korjata, maahantuonti ei ole enää mahdollista siirtymäajan jälkeen.

Jos tuontitullauksella on CBAM-nimikkeitä, tullauspäätöksellä lukee:

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä tullattujen tavaroiden joukossa on tavaroita, joiden tuonnista maahantuojan tai tämän edustajan pitää raportoida Euroopan komissiolle 1.10.2023–31.12.2025. Jos raporttia ei tee määräajassa, voi seurata sanktioita. Raportointivelvollisuuden päätyttyä tuonti muuttuu luvanvaraiseksi 1.1.2026.

Suomessa valvova viranomainen on Tulli, jonka sivuilta löytyy lisätietoa asiasta.

https://tulli.fi/hiilirajamekanismi