Uusi rajoitus rauta- ja terästavaran maahantuontiin

Rauta- ja terästavaran maahantuontiin on 30.9.2023 tullut uusi rajoite, joka estää tuotteiden luovutuksen vapaaseen liikkeeseen, ellei maahantuoja voi todistaa, että niiden valmistuksessa ei ole käytetty venäläistä raaka-ainetta. Rajoite koskee rauta- ja terästuotteita ryhmissä 72 ja 73

Etuuskohteluasiakirjat (esim. EUR.1, A.TR) tai muut etuuskohteluasiakirjat eivät riitä alkuperän osoittamiseen tämän toimenpiteen mukaisesti, sillä tuotteet voivat aina sisältää Venäjältä tuotua raaka-ainetta.

EU-asetuksen artiklassa 3 g ei ole erikseen säädetty, mitkä asiakirjat katsotaan tällaiseksi näytöksi. Tulli tekee aina tapauskohtaisen harkinnan, mutta on nimenomaan tuojan vastuulla esittää tällainen näyttö Tullille. Tuojan on sitten liitettävä riittävä asiakirjanäyttö tullaukseen.

Esimerkiksi seuraavat asiakirjat voivat olla näyttöä tuotteen jalostuksessa kolmannessa maassa käytettyjen rauta- ja teräspanosten alkuperämaasta:

• Erilaiset alkuperäselvitykset (esim. alkuperätodistus)
• Tekniset tuotetiedot ja tuotantokuvaukset
• Viranomaisten asiakirjat
• Teolliseen prosessiin liittyvät asiakirjat (esim. valmistusprosessin & jalostusprosessin dokumentaatio ja valmistajan materiaalitodistukset, kuten Mill Test Certificate)
• Dokumentit maantieteellisistä merkinnöistä
• Kolmannen maan laatimat alkuperä- tai luokittelupäätökset
• Kolmannen maan tulli-ilmoitukset ja niiden sisältämät tiedot

Odotamme lisätietoa Tullilta komission ohjeistuksen jälkeen.

Lisätietoja:
Tulli – Tiettyjen hiili- ja terästuotteiden alkuperä pitää osoittaa tuonnissa 30.9.2023 alkaen

Neuvoston asetus (EU) N:o 844/2014