Varova tukee Aalto-yliopistoon perustettavaa omistajuuden professuuria

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakouluun perustetaan omistajuuden professuuri. Hanke on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Omistajuutta sivutaan useissa oppiaineissa, kuten yhtiöoikeudessa ja johtamisessa, mutta sen tutkimus ja opetus on hajanaista. Perustettavan professuurin on tarkoitus yhdistää omistajuus osaksi akateemista tutkimusta, vahvistaa suomalaista omistajuuden kulttuuria ja tuottaa tutkimustietoa päätöksentekoon yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös luoda kansainvälisesti merkittävä omistajuuden osaamiskeskittymä Aalto-yliopistoon.

”On hienoa saada Suomeen lisää omistajuusymmärrystä. Uusi professuuri nostaa omistajuuden arvostusta yrittäjyyden rinnalla. Aktiivinen ja osaava omistaminen on hyödyllistä kaikille yritysmuodoille. Pidämme sitä tärkeänä osana myös oman perheyrityksemme uudistumiskykyä” kertoo Varovan hallituksen puheenjohtaja Pekka Laitinen.

Tavoitteena on pysyvä 20 vuoden professuuri, joka rahoitetaan lahjoitusvaroin. Varova on lähtenyt mukaan tukemaan Aalto yliopiston hanketta, koska se haluaa perheyrityksenä tukea kaltaistensa yritysten asemaa Suomessa ja kansainvälisesti. Varova on myös aktiivinen Perheyritysten liiton jäsen.

Lue lisää:

Omistajuuden lahjoitusprofessuuri Aalto-yliopistoon

Perheyritysten liitto tukee omistajuuden professuuria