28.04.2014

Saapumistodistus yhteisökaupassa – Entry Certificate of an intra-community supply

EU:n jäsenvaltioilla on kansallisia toisistaan poikkeavia määräyksiä koskien yhteisökaupan myynnin verottomuuden todentamista. Siihen on perinteisesti riittänyt kuitattu rahtikirja tai vastaava asiakirja. Määräyksiä on kuitenkin nyt tiukennettu ja useassa maassa, kuten Saksassa on myyjien näytettävä toteen EU-kaupan mukaisten tavaroiden vastaanotto määrämaassa sitä varten määritellyllä asiakirjalla. Asiakirjan tulee kertoa selkeästi ostajan nimi, myyjän nimi, miten tavara on todennettavissa (tilausnumero tai vastaava), miten paljon tavaraa on, milloin tavara on saapunut määrämaahan ja millä kulkuneuvolla. Tärkeimpiä lisävaatimuksia on vastaanottajan päivätty allekirjoitus.
Edustajamme tuottavat myyjäyrityksille kyseisiä saapumistodistuksia. Ostotapahtuman yhteydessä sovitaan toimitusehdosta, joka määrittää kumman vastuulla todistuksen hankkiminen on. Asiakkaamme voi halutessaan tulostaa saapumistodistuksen lähetyksen  toimituksen jälkeen sivuiltamme varova.fi > Track & Trace > lähetyksen dokumentit – ja toimittaa sen myyjälle allekirjoitettuna.
Lähetämme myös edustajallemme kuitatun rahtikirjan sähköisesti.
Yksinkertaisinta on velvoittaa lähettäjä tilaamaan todistus lähettävältä edustajaltamme jo ostosopimusta laadittaessa. Suosimalla ostosopimuksissa toimitusehtoa FCA – myyjän varasto, tulee tämä asia luontevasti hoidettua.
Suomen viranomaiset eivät ole toistaiseksi vaatineet vastaavanlaista todistetta Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon toimitetusta lähetyksestä.
Lisätietoja asiasta saatte omalta yhteyshenkilöltänne tai huolintapäälliköltämme Jaana Ryhäseltä, p. 7739 6321,  jaana.ryhanen@varova.fi