Se pyörii sittenkin!

Ajoittain tulee pysähdyttyä pohtimaan asioiden prioriteetteja elämän eri osa-alueilla. Mitkä asiat ovat tärkeitä? Miksi ne ovat tärkeitä? Usein huomion vievät ymmärrettävästikin arjen askareet. Prioriteettien tunnistaminen, suunnitelmat niiden mukaisesti, ovat tärkeä osa myös liiketoimintaa. Joskus tunnistetusta prioriteetista voi kasvaa voimavara.

Varovan liiketoimintaa kasvuun käynnistänyt kauppaneuvos Leevi K. Laitinen sanoitti 1970-luvun puolivälissä omien työhaasteidensa keskeltä; ”Olisipa hienoa, jos kaikilla olisi hyvä fiilis töissä toistensa kanssa.” Leevin ajatus ja ihanne jäivät itämään Varovan kulttuurin. Tuo tavoite kehittyi läpi vuosikymmenten Leevin aikana ja myöhemmin Pekka Laitisen kaudella.

Nyt me olemme jatkaneet tältä pohjalta. Henkilöstökokemuksen kehittäminen on prioriteettimme ainakin kahdesta syystä. Leevin ajatuksin – on itsessään merkityksellistä voimmeko hyvin vai huonosti. Toiseksi, kun olosuhteet yhteisössä ovat kunnossa myös yksilöiden voimavarat yltävät paremmin täyteen potentiaaliinsa. Siinä kasvavat ja voivat paremmin kaikki – usein myös yritys.

Kiteytin muutama vuosi sitten koko yritystoimintamme kahden pääotsikon alle: Liiketoiminnan kehittäminen ja Ihmisten johtaminen. Hyvin nopeasti huomasin, että nämä kaksi aluetta liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Henkilöstökokemus – asiakaskokemus, organisaatiorakenne – liiketoiminta, yrityskulttuuri – kasvu ja kannattavuus. Voimme huudahtaa näistä yhteyksistä, kuin Pisassa syntynyt tiedemies Galileo Galilei maapallon ja auringon suhteesta; ”Se pyörii sittenkin!”

Samalla ymmärsimme, että prioriteetit tarvitsevat tuekseen tavoitteita ja mittareita, kuten liiketoimintamittarit, asiakaskokemus, henkilöstökokemus. Valitsimme tuolloin jälkimmäisen mittariksi ja työvälineeksi Great Place to Work -tutkimuksen. Tutkimuksen aiheita olemme pitäneet esillä kehitystyössä läpi organisaation, tiimien, esimiesten, kulttuuriryhmän ja johtoryhmän toimesta. Tuloksia seurataan ja niitä tuetaan yhdessä talouden mittareiden kanssa. Kehitys on vaatinut avointa keskustelua, vahvuuksien tunnistamista, viestintää ja myös vaikeista asioista ääneen puhumista aidosti vaihtoehtoja yhdessä etsien.

Henkilöstökokemuksen kehittyminen on ajoittunut samaan aikaan, kun liiketoimintamme tulokset ovat jatkaneet hyvää kehitystään. Kiitos kuuluu koko henkilöstölle. Hankkeet ja kehitystyö liiketoiminnan ja hyvän työpaikan luomiseksi on tehty yhdessä. Muuten näin hyvä tulos ei olisikaan mahdollinen. Olemme tuloksista iloisia ja samalla päättäväisiä jatkamaan aloitettua työtä. Hyvä henkilöstökokemus on lunastettava joka päivä uudestaan. Teemme siinä parhaamme – yhdessä.

Mukavaa alkavaa kevättä kaikille!

Mikko Vihanto


Varovan GPTW-arvosanojen kehitys vuosina 2019-2021, Trust Indexin kuvatessa kokonaisarvosanaa. Olemme iloksemme saaneet GPTW-tutkimuksen myöntävän sertifikaatin, joka myönnetään yrityksille Trust Indexin ollessa yli 70 pistettä.

 

 

10.02.2021

Mikko Vihanto

Blogin kirjoittaja Mikko Vihanto on toiminut Varovan toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen