31.12.2020

Tullietuuden myöntäminen Britannian ja EU:n välisessä kaupassa

Britannian ja Euroopan unionin välille saatiin solmittua kauppasopimus jouluaattona 2020. Tavaroiden kaupan osalta on varmistunut, että niihin ei kohdistu tullimaksuja eikä kiintiöitä silloin kun tuotteet ovat Britannian tai Euroopan unionin alkuperää. Alkuperämaan ollessa joku muu, kannetaan yleinen tullimaksu, niin kutsuttu kolmansien maiden tulli.

Alkuperäselvitykset – tuonti

EU:n ja Britannian välisen kauppasopimuksen mukaisesti tullietuuskohtelun saamiseksi on maahantuojan esitettävä viejän vakuutus, jossa vakuutetaan alkuperämaa. Tuotaessa Britanniasta ilmoittaa viejä viejän vakuutuksessa EORI-numeronsa.

Alkuperäselvitykset – vienti

Vietäessä EU:sta Britanniaan enintään 6000 euron arvoista lähetystä, voi viejä lisätä viejän vakuutuksen kauppalaskuun itse. Näissä tulee olla viejän alkuperäinen allekirjoitus. (Päivitys 7.1.2020 – ei tarvita alkuperäistä allekirjoitusta, riittää viejän nimi)

Vietäessä EU:sta Britanniaan tulee yli 6000 euron arvoisissa lähetyksissä olla viejän vakuutuksessa viejän REX-tunnistenumero. Tämän tunnistenumeron saa rekisteröidyttyään REX-järjestelmään.

Alkuperävakuutus (malliteksti tuonti / vienti)

Tullin 7.1.2021 päivitetyn ohjeen mukaan viejän allekirjoitusta ei tarvita, vaan yrityksen nimi

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……… (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………preferential origin (3).

……………………………………………………………..
(Place and date)
………………………………………………………………………
(Company name of the exporter)

(2) Tuonti – viejä Britanniassa merkitsee Eori-numeron (UK Eori number)
(2) Vienti – viejä Euroopan unioista merkitsee REX-numeron

(3) Tuonti Britannia-EU “the United Kingdom”
Vienti EU:sta Britanniaan ”the Union”

Tuonti Britanniasta:
Viejä ilmoittaa viejän vakuutuksella alkuperämaan ”The United Kingdom” – vain englantilaisen alkuperän voi vakuuttaa viejän vakuuutuksella.

Päivitettyjä ohjeita merkintöihin 5.2.2021:
EU-UK TRADE AND COOPERATION AGREEMENT Guidance on “Section 2: Origin procedures” – Sivu 12

Lisätietoa:

Tullietuuskohtelu EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa alkaen 1.1.2021