Työt satamissa käynnistyvät jälleen 8.4.2024

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n hallitus totesi kokouksessaan torstaina 4.4.2024, että ammattiliitot keskeyttävät poliittiset työtaistelutoimensa ensi maanantaina 8.4.2024. Seuraavan kerran SAK:n hallitus arvioi tilannetta kokouksessaan 18. huhtikuuta 2024.

Ahtaajat keskeyttävät työtaistelun ja palaavat töihin 8.4.2024 klo 6:45 ja aloittavat laivojen ja kuljetusyksiköiden käsittelyn satamissa. Työtaistelun aikana syntyneen ruuhkan vuoksi on tällä hetkellä mahdotonta antaa tarkempaa tietoa lähetysten toimitusaikatauluista.

Toivomme, että ruuhka saadaan purettua mahdollisimman nopeasti. Päivitämme toimitusaikataulut lähetyskohtaisesti MyVarovaan, kun saamme lisätietoa varustamoilta ja satamaoperaattoreilta.