02.09.2020

Tullin uusi tullausjärjestelmä tuo muutoksia tuonnin laskutukseen

Marraskuussa 2020 käyttöön otettava uusi tullausjärjestelmä (UTU) tuo muutoksia myös Tullin luottoasiakkaiden jaksolaskutukseen. Tämä koskee yrityksiä, joilla on Tullin EDI-ilmoittajan lupa.

Yrityksen halutessa jaksolaskun verkkolaskuna se tulee ilmoittaa Tullille ensimmäisen uuden tullausjärjestelmän mukaisessa tullauksessa lisätietona. Pyydämme niitä asiakkaitamme, joilla on EDI-ilmoittaja lupa ja jotka haluavat laskut verkkolaskuna, kertomaan siitä omalle yhteyshenkilölleen Varovassa.

Jaksolaskusta tulee uuden tullausjärjestelmän myötä informatiivisempi. Asiakkaan oman laskutusviitteen mukana siinä mainitaan myös, kuka on toiminut lähetyksen huolitsijana.

Yksittäisellä tullauspäätöksellä maksaminen on mahdollista vain, jos sen tilaa erikseen Tullin asiointipalvelusta. Tullauspäätös ei jatkossa sisällä maksutietoja.

UTU ja nyt käytössä oleva ITU-tullausjärjestelmä toimivat rinnakkain, kunnes kaikki menettelyt ovat siirtyneet uuteen tullausjärjestelmään. ITU-tullausjärjestelmässä tehdään vielä toistaiseksi tuonnin erityismenettelyt, eikä näiden osalta myöskään jaksolaskutus muutu.

Asiakkaitamme, jotka käyttävät Varovan tulliluottoa muutos ei koske.

Lisätietoa Tullin sivuilta: Muutoksia tuonnin laskutukseen vuoden 2020 lopulla