Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus – TSD

Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat

EU:n tullilainsäädännön muutosten seurauksena tulli-ilmoittaminen uudistuu vaiheittain vuosina 2020‒2025.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen muutokset TSD (Temporary Storage Declaration) astuvat voimaan 1.1.2023.
**Päivitys  22.12. – Tulli on ilmoittanut siirtymäajasta 28.2.2023 loppuun

Tämä tarkoittaa sitä, että EU-sataman kautta saapuville tullaamattomille kappaletavarayksiköille tulee tehdä joko uusi TSD-ilmoitus, tullaus tai passitus, jotta yksiköt saadaan satamassa siirrettyä tuloterminaalista purkuterminaaliin.

Varmistaaksemme yksiköiden nopeat siirrot pyydämme lähettämään asiakirjat heti, kun ne ovat saatavillanne, viimeistään kuitenkin 3 vrk ennen lähetyksen maahantuloa. Asiakirjat voi toimittaa joko omalle nimetylle huolitsijalle tai [email protected].