Viiveitä tuontitullauksissa

Tullin uusi tuonnin tullausjärjestelmä (UTU) otettiin käyttöön 1.6.2021 osana EU:n laajuista tulliselvitysjärjestelmäuudistusta.

Muutoksia aiempaan järjestelmään on melko paljon, kuten maahantuojalta vaadittava EORI numero, jota ilman tulliselvitystä ei voida tehdä.

Järjestelmän käyttöönotto on tuonut Tullille odottamattomia haasteita, ja tullausten läpimenoaikaan on tullut suuriakin viiveitä. Tullaukset ovat hidastuneet erityisesti niissä lähetyksissä, joissa tullaussanomat eivät muodostu automaattisesti, koska tavaran luonne edellyttää tullissa manuaalista käsittelyä.

Tullin sähköinen palvelukeskus on ruuhkautunut ja menettelyyn asettaminen voi kestää useampia päiviä, mikä aiheuttaa maahan tulleille lähetyksille terminaali- tai konttivuokria. Mahdollisen viivästyksen johtuessa huolitsijasta riippumattomista syistä, vastuu lähetykselle kohdistuvista vuokrakuluista on maahantuojalla.